Het domein card-space.nl is geregistreerd voor één van de klanten van
Datum registratie: Mon Mar 8 12:32:39 2010